Snap 73-16

KORTE FAKTA

Navn: Snap

Alder: August -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen