Snip 72-16

KORTE FAKTA

Navn: Snip

Alder: August -16

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen