Sofie 14-17

KORTE FAKTA

Navn: Sofie

Alder: 2016

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen