Sonny 07-19

Broren til Rocky og de er så like at vi må telle ørehår for å skille de..

KORTE FAKTA

Navn: Sonny

Alder: 2018

Kjønn: Male

Rase: Huskatt


Om adopsjonen