Søren Jaabæk 02-18

KORTE FAKTA

Navn: Søren Jaabæk

Alder: ca 2015

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell/hvit


Om adopsjonen