Speedy 37-19

KORTE FAKTA

Navn: Speedy

Alder: April -19

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Blågrå


Om adopsjonen