Steffie 34-19

KORTE FAKTA

Navn: Steffie

Alder: mars 2019

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen