Susie 180

KORTE FAKTA

Navn: Susie

Alder: 2008

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen