Svein 16-19

KORTE FAKTA

Navn: Svein

Alder: 2018

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: sort/hvit


Om adopsjonen