Synne 35-15

KORTE FAKTA

Navn: Synne

Alder: mai -15

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen