Tanja 29-14

tanjaTanja har fått nytt hjem.

KORTE FAKTA

Navn: Tanja

Alder: april -14

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: kort makrell


Om adopsjonen