Tassen 58-14

tassen

KORTE FAKTA

Navn: Tassen

Alder: Mai -14

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/hvit


Om adopsjonen