Tiger 47-18

KORTE FAKTA

Navn: Tiger

Alder: mars -18

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Rød/hvit


Om adopsjonen