Tiny 01-15

DB.TINY.cover

KORTE FAKTA

Navn: Tiny

Alder: 2014

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Rød/Hvit


Om adopsjonen