Tone 11-18

KORTE FAKTA

Navn: Tone

Alder: Mai -17

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen