Tonje 13-17

KORTE FAKTA

Navn: Tonje

Alder: 2015

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Trefarget


Om adopsjonen