Tove 10-18

KORTE FAKTA

Navn: Tove

Alder: Mai -17

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen