Trofast 71-15

trofastcovertext

KORTE FAKTA

Navn: Trofast

Alder: Voksen

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort/hvit


Om adopsjonen