Urban 94-19

KORTE FAKTA

Navn: Urban

Alder: Voksen

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: makrell


Om adopsjonen