Vera 03-15

KORTE FAKTA

Navn: Vera 03-15

Alder: sommer 2014

Kjønn: Female

Rase: huskatt

Pelsfarge: makrell


Om adopsjonen