Vesla 83-16

KORTE FAKTA

Navn: Vesla

Alder: Voksen

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Makrell


Om adopsjonen