Victoria 29-18

KORTE FAKTA

Navn: Victoria

Alder: Mai-18

Kjønn: Female

Rase: Huskatt


Om adopsjonen