Victoria 43-17

KORTE FAKTA

Navn: Victoria

Alder: Mai -17

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen