Vimsa 44-17

KORTE FAKTA

Navn: Vimsa

Alder: Mai -17

Kjønn: Female

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen