Vincent 07-18

KORTE FAKTA

Navn: Vincent

Alder: 2016

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Sort


Om adopsjonen