Vishnu 30-18

KORTE FAKTA

Navn: Vishnu

Alder: Mai-18

Kjønn: Male

Rase: Huskatt

Pelsfarge: Grå


Om adopsjonen