Zelda 40-14

Zelda var liten og svak, sammenlignet med broren Link. Hun var slapp og over natta så døde hun.